Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar

Lid worden

Het lidmaatschap bedraagt vanaf 2016 € 25 per jaar en is louter bedoeld t.b.v. vergader- en administratie/ kantoorkosten.
OVC Alkmaar beheert het geld van het Ondernemingsfonds in de Binnenstad van Alkmaar. De leden bepalen gezamenlijk de bestedingen.

Heeft u een vraag of een opmerking?
  
Naam onderneming* 
De heer / mevrouw 
Voorletters* 
Achternaam* 
Adres pand m.b.t. OZB* 
Postcode* 
Postadres* 
Postcode* 
Plaats* 
E-mailadres* 
Telefoonnummer* 
Datum* 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies