Ondernemersvereniging Centrum Alkmaar

Straatambassadeurs

Ben jij straatambassadeur in jouw straat? Weet je wie jouw straatambassadeur is? De straatambassadeur is een belangrijke pilaar in jouw straat! (Kijk links in het rijtje wie de straatambassadeur is in jouw straat)

Wat zijn straatambassadeurs?
De binnenstad van Alkmaar is compact maar groot. Het is onmogelijk voor de organisatie om iedere ondernemer op de werkvloer te bereiken. Daar worden straatambassadeurs voor benoemd en ingezet. De straatambassadeur is een belangrijke speler tussen de communicatie tussen de ondernemers onderling en tussen de ondernemers, het bestuur en het secretariaat van OVC Alkmaar.

Iedere straat in de binnenstad van Alkmaar is vertegenwoordigd met één of meerdere straatambassadeurs (mochten er meerdere straatambassadeurs zijn, dient er één ‘hoofd’-ambassadeur aangewezen te worden). Een straatambassadeur is het eerste aanspreekpunt voor de winkeliers in zijn of haar straat. Zij kunnen de vragen van winkeliers zelfstandig beantwoorden of zij vragen dit na bij het secretariaat van OVC Alkmaar. Alle straatambassadeurs staan per straat vermeld op de website www.ovcalkmaar.nl/straatambassadeurs zodat alle winkeliers je weten te vinden.

Straatambassadeur ben je niet zomaar, het is een belangrijke taak met verantwoordelijkheid. Je moet toegankelijk zijn, kunnen enthousiasmeren, je mening kunnen geven en meedenken over belangrijke zaken in de stad.

Straatambassadeurs hebben eens in de zes weken een ambassadeursbijeenkomst. Bij deze bijeenkomst brengt iedere ambassadeur het nieuws uit de straten, praten zij over de lopende zaken en komende evenementen in de binnenstad. Per straat is tenminste één ambassadeur aanwezig.

Een straatambassadeur:
- Is het eerste aanspreekpunt in de straat waar hij/zij de winkel is gevestigd;
- Is een toegankelijk persoon die zowel fysiek als per mail bereikbaar is voor iedereen;
- Denkt mee over de verdeling van het budget van OVC Alkmaar;
- Denkt mee over de evenementen en nieuwe initiatieven die jaarlijks in Alkmaar plaatsvinden;
- Is inzetbaar voor de communicatie naar de winkeliers in zijn/haar straat t.b.v. evenementen;
- Geeft aan het secretariaat door wanneer er nieuwe winkels vestigen in de straat;

Straatambassadeur iets voor jou?
Ben jij een trotse ondernemer van Alkmaar, wil jij meedenken en is het ambassadeurschap iets voor jou? Meld je dan aan via info@ovcalkmaar.nl.

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies